Ημερίδα SOS ΙΑΤΡΩΝ στο Ινστιτούτο Pasteur

Από τον ανθρωπισμό των ΤΕΠ έως τον ρόλο της PCR, η ημερίδα κάλυψε ευρεία γκάμα θεμάτων.

Νέο paper

A Model for Out-of-Hospital Multispecialty Emergency Medicine: Accomplishments and Challenges

Νέα δημοσίευση μελών της ΕΕΕΕΙ

Patient house calls in Attica and Thessaloniki, Greece (2005-2015): a model for out-ofhospital multispecialty emergency medicine.

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΕΕΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΕΕΙ με θέμα «Το Επείγον στο Σπίτι».