Τελευταία Νέα

Ημερίδα SOS ΙΑΤΡΩΝ στο Ινστιτούτο Pasteur

Από τον ανθρωπισμό των ΤΕΠ έως τον ρόλο της PCR, η ημερίδα κάλυψε ευρεία γκάμα θεμάτων.

Νέο paper

A Model for Out-of-Hospital Multispecialty Emergency Medicine: Accomplishments and Challenges

Νέα δημοσίευση μελών της ΕΕΕΕΙ

Patient house calls in Attica and Thessaloniki, Greece (2005-2015): a model for out-ofhospital multispecialty emergency medicine.

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΕΕΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΕΕΙ με θέμα «Το Επείγον στο Σπίτι».

Στόχοι

Η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και όλων των συναφών με αυτήν τομέων και θεμάτων.9

Η μελέτη και η έρευνα σε όλους τους τομείς της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και η διάδοση των αποτελεσμάτων τους.

Η συμβουλευτική και υποστηρικτική συνδρομή σε άτομα και φορείς που ενδιαφέρονται για την εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική.

H προαγωγή της εξωνοσοκομειακής ιατρικής και η εξειδίκευση των εμπλεκομένων με αυτήν ατόμων και φορέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.