Τελευταία Νέα

Η οξεία εκκολπωματίτιδα σε νεότερες ηλικίες

Με έναν πάσχων πληθυσμό όλο και νεότερο, η θεραπευτική στρατηγική έχει αλλάξει, κυρίως όσον αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση εντός ή εκτός νοσοκομείου.

“Άνθρωποι και ιατρική στην πράξη”

“Ένα συνέδριο με… νόημα”: άρθρο για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ι. που έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2019.

3 στους 4 υπερτασικούς υποθεραπεύονται

Η αρτηριακή υπέρταση είναι η συχνότερη χρόνια νόσος στην Ελλάδα και, γενικά, στον κόσμο κι ένας από τους κυριότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τι είναι το Δυσλειτουργικό Σύνδρομο;

Σχετίζεται συχνά με το εχθρικό περιβάλλον στο οποίο ενδέχεται να βρεθεί ο ηλικιωμένος ασθενής όταν διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Στόχοι

Η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και όλων των συναφών με αυτήν τομέων και θεμάτων.9

Η μελέτη και η έρευνα σε όλους τους τομείς της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και η διάδοση των αποτελεσμάτων τους.

Η συμβουλευτική και υποστηρικτική συνδρομή σε άτομα και φορείς που ενδιαφέρονται για την εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική.

H προαγωγή της εξωνοσοκομειακής ιατρικής και η εξειδίκευση των εμπλεκομένων με αυτήν ατόμων και φορέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.