Η Επείγουσα Γηριατρική αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς Ιατρικές σπουδές της εταιρείας SOS IATΡOI. To βιβλίο συνέγραψαν διεθνώς αναγνωρισμένοι γιατροί της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής. Την ελληνική έκδοση μετέφρασε και επιμελήθηκε ομάδα γιατρών της εταιρείας SOS ΙΑΤΡΟΙ.

Ποιο είναι το αντικείμενο του βιβλίου Επείγουσα Γηριατρική;

Το βιβλίο της Επείγουσας Γηριατρικής εξετάζει όλες τις σημαντικές πτυχές της Επείγουσας Ιατρικής που αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων. Προσδιορίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, οι οποίες, αρκετά συχνά δεν ικανοποιούνται. Η επικαιροποιημένη και εις βάθος διερεύνηση του θέματος θα διευκολύνει κάθε γιατρό αλλά κυρίως τους γιατρούς που ασχολούνται με επείγοντα περιστατικά στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ή αλλού, να διενεργούν σωστά  στην αξιολόγηση των νοσούντων ηλικιωμένων, να αναγνωρίζουν τους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο δυσμενούς έκβασης και να τους παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες εγκαίρως και επαρκώς. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους συνήθεις ιατρικούς κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών.

Για ποιο λόγο θεωρήθηκε αναγκαία η συγγραφή της Επείγουσας Γηριατρικής;

Μεταξύ των ετών 1980 και 2024 ο αριθμός των προσερχομένων στα Τ.Ε.Π ηλικιωμένων ασθενών έχει διπλασιαστεί διεθνώς. Σε σύγκριση με τους νεότερες ασθενείς, οι ηλικιωμένοι πάσχουν από περισσότερα νοσήματα (συννοσηρότητες), έχουν υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, χρήζουν συνθετότερης αξιολόγησης και πληθώρας διαγνωστικών εξετάσεων, τείνοντας ως εκ τούτου, να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα ΤΕΠ και να νοσηλεύονται συχνότερα.

Η Επείγουσα Γηριατρική ασκείται πέραν των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στα σπίτια των ασθενών, σε κέντρα υγείας, σε οίκους ευγηρίας, ενώ τελευταία αναπτύσσεται η πρακτική «Νοσοκομείο στο Σπίτι». Όλα τα ανωτέρω θίγονται στο παρόν βιβλίο.

Μπορεί να αποτελέσει η Επείγουσα Γηριατρική μια νέα ειδικότητα της Ιατρικής;

Στην χώρα μόλις πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής, ενώ η ειδικότητα της Γηριατρικής δεν υπάρχει επισήμως. Οι ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ίσως το απαιτήσουν στο μέλλον. Επειδή το είδος της εξειδικευμένης φροντίδας της Επείγουσας Γηριατρικής περιλαμβάνει κοινωνικές, ψυχολογικές και παρηγορικές θεραπευτικές πτυχές και απαιτεί τη διεπιστημονικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται η Επείγουσα Γηριατρική;

Κυρίως στους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασκούν την Επείγουσα Ιατρική στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Προνοσοκομειακά ή Εξωνοσοκομειακά, αλλά και σε όλους τους γιατρούς, τους φοιτητές της ιατρικής και τους επαγγελματίες υγείας.

Πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο Επείγουσα Γηριατρική

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.