1 Καραμπίνος Ηλίας Πρόεδρος
2 Ρόδης Διονύσιος Αντιπρόεδρος
3 Σπυρόπουλος Θεόδωρος Γενικός Γραμματέας
4 Φωτόπουλος Βασίλειος Ειδικός Γραμματέας
5 Θεοχάρης Γεώργιος Ταμίας
6 Οικονόμου Μιχαήλ Συμβουλευτικό Μέλος
7 Βασιλάς Σπυρίδων Συμβουλευτικό Μέλος