Η αρτηριακή υπέρταση είναι η συχνότερη χρόνια νόσος στην Ελλάδα και, γενικά, στον κόσμο κι ένας από τους κυριότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Η θεραπεία της υπέρτασης, τόσο με τη χόρηγηση φαρμακευτικής αγωγής όσο και χωρίς, περιορίζει τις καρδιαγγειακές, νεφρικές και γνωστικές επιπλοκές  συντελώντας στην παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό “La revue du praticien”, προκύπτει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών λαμβάνει τη σωστή θεραπεία, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις υπερτασικούς ρυθμίζει καλά την πίεσή του. Όσον αφορά, δε, τις γυναίκες τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.

 

Τίτλος και λοιπά στοιχεία του άρθρου: Olié,V., Blacher, J., Valée, A. (2019) ‘Seul le quart des hypertendus sont bien contrôlés, avec une situation préoccupante chez les femmes’. La revue du praticien, tome 69, No10 (1045-1160).