Έως και εννέα ώρες από τη στιγμή της έναρξης των συμπτωμάτων μπορεί, τελικά, να γίνει, υπό προϋποθέσεις, η θρομβόλυση για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ), σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine.

Είναι γνωστό ότι η θρομβόλυση για τα ΑΕΕ γίνεται, έως τώρα, εντός τεσσεράμιση ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αυτό το χρονικό όριο έχει καθοριστεί κατόπιν μελετών σε πειραματόζωα οι οποίες έδειξαν ότι μετά τις τεσσεράμιση ώρες έχει επέλθει μη αναστρέψιμη νέκρωση. Στην περίπτωση, όμως, που στη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου ανευρίσκεται μια μικρή νεκρωτική περιοχή και μια μεγαλύτερη ισχαιμούσα, μπορεί να χορηγηθεί με καλά αποτελέσματα θρομβολυτική αγωγή.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετές κλινικές, δημόσιες και ιδιωτικές, που έχουν εμπειρία στη θρομβόλυση σε ΑΕΕ, αν και γενικώς το ποσοστό θρομβολύσεων εξακολουθεί να είναι χαμηλό, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.