Η αφηγηματική ιατρική ξεκίνησε ως ένας θεωρητικός και πρακτικός επιστημονικός κλάδος με σκοπό την ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης μέσω της βελτίωσης της ικανότητας των ιατρών να προσλαμβάνουν και να κατανοούν τις περιγραφές που δίνουν οι ασθενείς για τον εαυτό τους. Το βιβλίο Οι Αρχές και η Άσκηση της Αφηγηματικής Ιατρικής περιλαμβάνει όσα από κοινού βίωσαν και ανακάλυψαν οι ιδρυτές αυτού του καινούριου τομέα. Έχοντας ως βάση τις ανθρωπιστικές αρχές και αντιλήψεις, η αφηγηματική ιατρική αναδύθηκε στο Πανεπιστήμιο Columbia το 2000, ενώνοντας ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, θεραπευτές και ακτιβιστές υγείας με σκοπό να επαναοραματιστούν, όλοι μαζί, μια ιατρική περίθαλψη βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία, στην ταπεινότητα και στην αμοιβαία αναγνώριση.

Μετά από εκπαίδευση και έρευνα τουλάχιστον δέκα ετών, έχουν πλέον αποκρυσταλλωθεί οι στόχοι και οι μέθοδοι της αφηγηματικής ιατρικής, γεγονός που οδηγεί σε ολοένα και αποτελεσματικότερα μέσα βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας. Οι μέθοδοι, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν βιβλίο, αξιοποιούν τις έννοιες της δημιουργικότητας και της διορατικότητας προκειμένου να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας όχι μόνο να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν ασθενείς αλλά και να γίνουν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες των θεραπευτικών διαδικασιών στις οποίες υποβάλλονται οι τελευταίοι. Η εκπαίδευση που παρέχει η αφηγηματική ιατρική επί θεμάτων θεωρίας της λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, αφηγηματικής ηθικής και τεχνών, αυξάνει την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας να αντιλαμβάνονται τη δυσφορία και την οδύνη των ασθενών, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν με συνέπεια ή να υπομείνουν το χάος της ασθένειας.

Η αίγλη και το πεδίο δράσης της αφηγηματικής ιατρικής εκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλοί χώροι παροχής ιατρικής φροντίδας έχουν υιοθετήσει μεθόδους αφηγηματικής ιατρικής στην εκπαίδευση και στην πρακτική τους. Μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αφηγηματικής Ιατρικής και του προγράμματος σπουδών των σχολών υγείας του Πανεπιστημίου Columbia, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας και φοιτητές έχουν γίνει κοινωνοί της απαιτητικής αυτής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση ώστε να ασκήσουν και να διδάξουν την αφηγηματική ιατρική. Το παρόν σύγγραμμα προσφέρεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να λάβουν την εν λόγω εκπαίδευση. Μέσω της σαφούς διατύπωσης των αρχών και των πρακτικών μας, το βιβλίο αυτό θέτει τις βάσεις του νέου αυτού τομέα και αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να μας ακολουθήσουν στην αναζήτηση της αυθεντικότητας, της συνειδητοποίησης, του σχετίζεσθαι και του κοινού περί δικαίου αισθήματος σε μια αφηγηματική, πλέον, παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο “Οι Αρχές και η Άσκηση της Αφηγηματικής Ιατρικής”

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.