Τo “Νοσοκομείο στο Σπίτι”

Ο όρος «Νοσοκομείο στο Σπίτι»  αποτελεί ένα μοντέλο άσκησης της ιατρικής, στο οποίο τόσο οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς και η παρακολούθηση των ασθενών λαμβάνουν χώρα κατ’ οίκον και όχι εντός των νοσοκομειακών χώρων.

Ιπποκράτη περί Ιητρού

Το εν λόγω σύγγραμμα, χωρίο του οποίου αποτελεί το ακόλουθο απόσπασμα, αναφέρεται στην εξωτερική παράσταση του γιατρού και πώς αυτός πρέπει να συμπεριφέρεται κατά την άσκηση της ιατρικής. Σκοπός δεν είναι μόνο η καταγραφή των αντιλήψεων των γιατρών της ιπποκρατικής σχολής αλλά και των απαιτήσεων του κοινωνικού συνόλου από αυτούς. Ένα διαπεραστικά διαχρονικό και συγκλονιστικά σύγχρονο κείμενο, σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό αλλά και στους γιατρούς.

Ο γιατρός ως φάρμακο

Ο γιατρός είναι ο ίδιος μια θεραπεία, ένα φάρμακο αφεαυτού.
Ο θεραπευτικός ρόλος του γιατρού, όπως αυτός διαμορφώνεται μέσω της σχέσης του με τον ασθενή, είναι γνωστός ήδη από την αρχαιότητα (αναφέρεται σε αυτόν ο Ιπποκράτης).

Κεφαλαλγία

Η κεφαλαλγία περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πιο συχνές αιτίες, για τις οποίες οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια.
Η διάγνωση και η διαχείριση μιας κεφαλαλγίας γίνεται μέσω προσεκτικής κλινικής προσέγγισης.