1η Διαδικτυακή Συνάντηση ΕΕΕΕΙ “Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική στην Πράξη”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιστημονική διαδικτυακή συνάντηση “Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική στην Πράξη”, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής και των SOS ΙΑΤΡΩΝ

Τo “Νοσοκομείο στο Σπίτι”

Η κεφαλαλγία περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πιο συχνές αιτίες, για τις οποίες οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια.
Η διάγνωση και η διαχείριση μιας κεφαλαλγίας γίνεται μέσω προσεκτικής κλινικής προσέγγισης.

Ιπποκράτη περί Ιητρού

Η κεφαλαλγία περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πιο συχνές αιτίες, για τις οποίες οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια.
Η διάγνωση και η διαχείριση μιας κεφαλαλγίας γίνεται μέσω προσεκτικής κλινικής προσέγγισης.