2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΕΙ

Σε σημαντικά συμπεράσματα για τη σημασία και την ανθρωπιστική διάσταση της νοσηλείας μέσα στο περιβάλλον του ασθενούς και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων κατέληξε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής.