1η Διαδικτυακή Συνάντηση ΕΕΕΕΙ “Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική στην Πράξη”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιστημονική διαδικτυακή συνάντηση “Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική στην Πράξη”, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής και των SOS ΙΑΤΡΩΝ

2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΕΙ

Σε σημαντικά συμπεράσματα για τη σημασία και την ανθρωπιστική διάσταση της νοσηλείας μέσα στο περιβάλλον του ασθενούς και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων κατέληξε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής.