Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel θα λάβει χώρα το Πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΕΙ με θέμα την αντιμετώπιση του επείγοντος στο σπίτι.

Σε λίγες μέρες, θα κοινοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα με όλα τα θέματα προς ανάπτυξη και τους πολλούς και αξιόλογους ομιλητές.