«Δοκιμές παρά την κλίνη του ασθενούς (point of care tests) στην ΠΦΥ». 
Διεταιρική Συζήτηση στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής.
Εισηγητές: Η. Καραμπίνος, Σ. Μπάρμπας (SOS Παθολόγος), Μ. Μπενρουμπή, Γ. Αναγνωστόπουλος.
Συντονιστής: Θ. Σπυρόπουλος (SOS Παθολόγος)
http://www.mednet.gr/…/W…/externals/files/sinoptiko_41_A.pdf

 

 

«ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (POINT OF CARE TESTS) ΣΤΗΝ ΠΦΥ»

 

Ο προσδιορισμός ειδικών βιοδεικτών  (biomarkers) παρά την κλίνη του ασθενούς, αποκτά, τα τελευταία χρόνια, ολοένα και πιο σημαντική θέση στην διαχείριση ασθενών στην ΠΦΥ. Παράλληλα με τους βιοδείκτες, η τεχνολογική εξέλιξη έχει κάνει δυνατή την κατασκευή μικρών φορητών διαγνωστικών συσκευών. Αυτές μπορούν είτε να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας στο σπίτι του ασθενούς, είτε, να παραμένουν εκεί και να χρησιμοποιούνται από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο ασθενή ενώ οι ενδείξεις τους είναι δυνατό να μεταφέρονται στους ειδικούς μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας.

Ιατρικές επιστημονικές εταιρείες και φορείς των συστημάτων υγείας, κρατικοί και ιδιωτικοί, σε παγκόσμια κλίμακα, ενθαρρύνουν τη χρήση point of care tests (POC), τόσο για την πρόληψη μέσω screening ολόκληρων πληθυσμών, ή ομάδων υψηλού κινδύνου, όσο και για τη διάγνωση αυτή καθ’ αυτή, ή ακόμα και για την αξιολόγηση της θεραπείας.

Στο ευρύτατο πεδίο της παθολογίας υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές POC που εκτείνονται από το κλασσικό test για την ανίχνευση του στρεπτόκοκκου στον φάρυγγα έως ειδικούς δείκτες φλεγμονής και γρήγορα test ανίχνευσης ιικών αντιγόνων, με εκπληκτικά ποσοστά ειδικότητας και ευαισθησίας που αγγίζουν σε αρκετές περιπτώσεις αυτά της PCR. Επιπλέον διαρκώς αναπτύσσονται συσκευές που δίνουν ζωτικές πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς, όπως αυτές που μπορούν να μετρήσουν αναίμακτα τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε Οή την τιμή της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και φυσικά δεκάδες άλλες.

Οι ασθενείς με διαβήτη έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν σε 24ωρη βάση, το ζάχαρο αίματος, με αναγωγικές ταινίες, τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με τις ανάλογες κασέτες  (cartridges) και την ύπαρξη ή μη νευροπάθειας με ταινίες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τα επίπεδα εφίδρωσης των ποδιών.

Όταν αναφερόμαστε σε point of care tests  στην καρδιολογία, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουμε ορισμένες ειδικές βιοχημικές εξετάσεις, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το ηχωκαρδιογράφημα triplex οι οποίες πλέον γίνονται και παρά την κλίνη του ασθενούς, με επιδόσεις ακρίβειας παρόμοιες με τις κλασσικές. Ο προσδιορισμός ειδικών βιοδεικτών παρά την κλίνη του ασθενούς έχει διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρδιολογικών νοσημάτων ή και καταστάσεων, χωρίς την μετάβαση αυτού σε Μονάδα Τριτοβάθμιας Υγείας. Οι σημαντικότεροι τέτοιοι βιοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως στην καθημερινή καρδιολογική πρακτική είναι οι δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης (CK MB , Troponin I  ή Τ),  ο δείκτης θρόμβωσης D-Dimers, και ο διεθνοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης INR.

Στον τομέα της γαστρεντερολογίας εφαρμόζονται εξειδικευμένα point of care προϊόντα που αφορούν ειδικούς τομείς της ειδικότητας όπως τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, η διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, η διερεύνηση της παρουσίας ελικοβακτηριδίου του πυλωρού  καθώς και το πεπτικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος, όπως και η απευθείας ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων σε βιολογικά υλικά. Πολύ σημαντική και ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογικά είναι η εφαρμογή point of care στη πρόληψη νεοπλασμάτων του γαστρεντερολογικού συστήματος (ανωτέρου και κατωτέρου). Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιβεβαίωσης τυχόν απώλειας αίματος από το ΓΕΣ παρά την κλίνη του ασθενούς ή στο ιατρείο, ενώ έχουν αναπτυχθεί δοκιμασίες ανίχνευσης ειδικών καρκινικών δεικτών.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των POC είναι η ταχύτητα στην διάγνωση και στην έναρξη θεραπείας μιας δυνητικά επικίνδυνης κλινικής οντότητας όπου «ο χρόνος είναι ζωή», ο αποκλεισμός διαγνώσεων ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία μετάβασης σε τριτοβάθμιο κέντρο, η μείωση του κόστους διαχείρισης διαφόρων νοσημάτων με τα συνακόλουθα οφέλη στο κόστος των συστημάτων υγείας, η μείωση του overcrowding στις δομές υγείας και συνολικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.