1 Ιωάννης Κουτσιαύτης
2 Σπυρίδων Μπάρμπας
3 Γιάννης Σαλπιγκτής