1 Μιχάλης Οικονόμου Πρόεδρος
2 Ρόδης Διονύσιος Αντιπρόεδρος
3 Θεόδωρος Σπυρόπουλος Γενικός Γραμματέας
4 Γεώργιος Θεοχάρης Ταμίας
5 Παθιάκης Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας
6 Βασίλειος Φωτόπουλος Συμβουλευτικό Μέλος
7 Παύλος Πετρίδης Συμβουλευτικό Μέλος