Επιστημονική δραστηριότητα

Η Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς, υλοποιεί έρευνες βασισμένες σε στατιστικές μελέτες και δείκτες υγείας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στα πιο έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε ιατρικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού ( Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής).

(10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011)

(10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011)

(10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011)

(6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2010)

(6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2010)

(Διεθνές Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Σιγκαπούρη, Ιούνιος 2010)

(34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2008)

(34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα, Μάιος 2008)

(34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα, Μάιος 2008)

(5o Πανελλήνιο Συνέδριο "Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας", Αθήνα, Δεκέμβριος 2008)

(5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Μόναχο, 2008)

(Δημοσίευση στο περιοδικό «Respiratory Medicine», Μάιος 2008)

(4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Οκτώβριος 2006, Δημοσίευση στο αγγλικό ιατρικό περιοδικό
BMC Health Services Research  http://www.biomedcentral.com/1472-6963/6/112)

(26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 2000)

(25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Μάϊος 1999)

(25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Μάϊος 1999)

 

κατασκευή ιστοσελίδων